Välkommen till vår äldremottagning

Du som är 75 år eller äldre och är listad hos oss är välkommen till vår äldremottagning.

Vi kan till exempel hjälpa dig med genomgång och kontroll av dina mediciner och en individuell vårdplanering.

Akutmottagning hos läkare

Varje dag har vi kortare akuta tider hos läkare. Dessa kan endast bokas på morgonen samma dag som besöket sker. Du bokar dem genom att ringa oss.

Telefonnummer

08-681 84 10

För mer långdragna besvär, kroniska sjukdomar eller årskontroller är du istället välkommen att boka en längre tid hos din läkare, via telefon eller webbokning via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Vaccination mot influensa

Under influensatiden erbjuder vi dig vaccination mot influensa och lunginflammation. När det gäller lunginflammation så räcker det att du vaccinerar dig en gång, för influensa behöver du vaccinera dig varje år. Du som tillhör en riskgrupp eller är äldre än 65 år rekommenderas att vaccinera dig. För dig är vaccinationen kostnadsfri.

Influensavaccination hos oss

Från och med 7 november kan du vaccinera dig mot influensa och hos oss. Vi rekommenderar att du vaccinerar dig om du tillhör en riskgrupp.

Drop-in till influensavaccination

Tisdag och torsdag 13-15

Journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre och vill läsa din journal via nätet, kan göra det via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden.